Ön Kayıt Formu

Öğrencinin

Velinin

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  • 1. Aile tarafından kuruma verilen başlama dilekçesi
  • 2. 4 adet resim
  • 3. İkametgah ilmuhaberesi (çocuk adına)
  • 4. Nufus cüzdan fotokopisi (anne-baba-çocuk)
  • 5. Sağlık kurulu raporu
  • 6. RAM raporu