AİLE DANIŞMANLIĞI

Kurumumuzda aile danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunularak, engelli ailesi olmanın getirmiş olduğu zorlu ve sıkıntılı süreci daha çabuk atlatmalarını, çocuklarının mevcut durumunu kabul edip engeli hakkında her türlü bilgiye ulaşmalarını ve bunun yanında engelli bireyler ve ailelerinin yaşamlarını sürdürürken olası stres, özgüvensizlik, suçluluk, dışlanma, yetersizlik ve keder hislerinin onarılmasına yardımcı olurken, aile içinde ve sosyal yaşamlarında yaşadıkları problemleri çözme ve sorunlarla baş etme becerilerinin artmasını amaçlamaktayız.